Kế Toán jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 4 of 13,571 jobs
CK XD DL BÁCH TÙNG
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Hạch toán nghiệp vụ Kế toán liên quan đến thu, chi, công nợ, ngân hàng ….
 • Lập kế hoạch thanh toán công nợ phải trả.
 • Quản lý tốt kế hoạch làm việc.
Masan MEATLife - CTy MNS Meat Hà Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Chuẩn bị số liệu cho phân hệ kế toán tổng hợp:
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Kế toán.
 • + Push các kế toán viên hoàn thành deadline đóng kỳ…
Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện công tác hạch toán - kế toán, kế toán tổng hợp, tuân thủ các quy định về chế độ kế toán của Pháp luật và của Ngân hàng nhằm đảm bảo công việc được…
Tân Trâm
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Kiểm tra, nhập liệu, hạch toán chứng từ kế toán :
 • Tốt nghiệp đại học các ngành Kế toán, kinh tế, tài chính...
 • Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ.
Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện các công việc Kế toán hành chính.
 • Thiết lập và thực hiện các công việc của Phòng kế toán hành chính.
 • Theo dõi thanh quyết toán với nhà cung cấp.
Công Ty TNHH Pure Fit
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến trong công tác kế toán.
 • Đề xuất, cập nhật và lên kế hoạch thu chi.
 • Tính lương chiết khấu cho các bộ phận.
SKY Music JSC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chuyên ngành kế toán, trình độ cao đẳng/đại học.
 • Nắm vững nghiệp vụ và chế độ kế toán, các quy định về thuế.
 • Lập kế hoạch thu, chi hàng tuần.
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế Toán Kho,Kế Toán Tổng Hợp.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán;
 • Đối chiếu nhập - xuất - tồn hằng ngày với sổ sách kế toán;
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Cơ Điện Kim Mỹ
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Kế toán, quản trị kinh doanh.
 • Một số công việc phát sinh khác theo phân công của quản lý trực tiếp.
Công Ty TNHH Dv Thực Phẩm & Giải Khát Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế Toán Bán Hàng,Kế Toán Tổng Hợp.
 • Có kinh nghiệm về kế toán thanh toán (ít nhất 2 năm).
 • Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành kế toán.
 • Lập và theo dõi hồ sơ vay.