Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Kế Toán

Viện Máy Tính Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • BẮT BUỘC PHẢI RÀNH EXCEL.
  • Kiểm kê tài sản cố định.
  • Kiểm kê tài sản lưu động.
  • TUYỂN QUANH NĂM ĐỂ MỞ CHI NHÁNH.
  • PHỎNG VẤN HẰNG NGÀY KỂ CẢ CHỦ NHẬT (KHÔNG CẦN MANG…
» Create your CV - It only takes a few seconds