Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
Suzuki Hồng Phương
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
  • Có khả năng sử dụng phần mềm kế toán.
  • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán.
  • Có kinh nghiệm Làm việc ít nhất 1 năm trong ngành Kế toán.
» Create your CV - It only takes a few seconds