Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 65 jobs
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phân tích, kiểm soát tình hình tài chính kế toán, việc thực hiện các kế hoạch tài chính trong tháng, quý, năm.
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Có kiến thức về luật.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia xây dựng đóng góp ý kiến vào kế hoạch phát triển định hướng công ty trong vấn đề nhân sự, ….
 • Tham mưu cho ban TGD chính sách, xây dựng kế hoạch định…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Thiết kế thực đơn đặc biệt, mua hàng hóa và liên tục cải tiến cần thiết.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty trong lĩnh vực Nhà Hàng .
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Trình độ từ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính, Quản trị rủi ro, Luật, Kinh tế.
 • Ít nhất 08 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, đã…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Hỗ trợ lên kế hoạch kinh doanh, thương hiệu, chiến lược thị trường và mở rộng kênh bán hàng online.
 • Thân gửi các Ứng viên,.
 • Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng.
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Lập kế hoạch, giám sát, triển khai công việc thi công các dự án.
 • Kiểm tra, theo dõi lũy kế khối lượng vật tư cấp cho các công trình, kiểm tra về chủng loại vật…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Tốt nghiệp các trường Đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, kiểm toán.
 • Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và các nghiệp vụ về tài chính kế toán, kiểm…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện chương trình, kế hoạch công tác.
 • Thân gửi các ứng viên,.
 • Khách hàng của HR Strategy là công ty hoạt động trong lĩnh vực…
HR Strategy's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Kiểm duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế;
 • Phòng Thiết kế Kết cấu – Hạ tầng, Phòng Thiết kế Cơ điện, Phòng Dự toán Khối lượng, Phòng Đấu thầu, Phòng Hợp đồng và các Ban…