Kế Toán jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng kế hoạch và tổ chức các chương trình đào tạo, các hoạt động nghiệp vụ và thẩm định nghề theo kế hoạch hoặc theo yêu cầu đột xuất.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu Doanh thu, giá cả, lợi nhuận của Ngành hàng phụ trách theo kế hoạch đã đặt ra của công ty.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận thực phẩm tươi sống, pha lóc thịt/thủy hải sản theo quy định.
 • Kiểm soát hạn sử dụng, chất lượng của sản phẩm.
 • Có thể làm việc trong môi trường lạnh.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đảm bảo thực hiện đạt các chỉ tiêu Doanh thu, giá cả, lợi nhuận của Ngành hàng phụ trách theo kế hoạch đã đặt ra của công ty.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên, ưu tiên các chuyên ngành thống kê, CNTT, Kế toán, Kinh tế.
 • Phối hợp các BP xây dựng các kế hoạch kiểm kê:
CN Hồ Chí Minh, Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Vincom...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý việc vệ sinh quầy kệ, trưng bày hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn.
 • Tổ chức, hướng dẫn, đào tạo, quản lý Nhân viên thực hiện công việc hiệu quả, an toàn.
» Create your CV - It only takes a few seconds