Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 34 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế Toán Bán Hàng,Kế Toán Thuế,Kế Toán Tổng Hợp.
 • 1 năm kinh nghiệm kế toán.
 • Tốt nghiệp Đại Học, Cao Đẳng (ưu tiên chuyên ngành kế toán).
 • Hạch toán lên phần mềm.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ cho kế toán trưởng các công việc của phòng kế toán.
 • Kế toán tổng hợp chuyên bên sản xuất.
 • Lương:10.000.000 + phụ cấp (lương gross khoảng 11.000.000).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • +Tốt nghiệp CĐ trở lên (ưu tiên chuyên ngành Kế toán).
 • +Từ 1 năm kinh nghiệm kế toán, không yêu cầu ngoại ngữ.
 • +Hạch toán lên phần mềm.
 • Du lịch với công ty.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ cho kế toán trưởng các công việc của phòng kế toán.
 • Kế toán tổng hợp chuyên bên sản xuất.
 • Tổng hợp các báo cáo:
 • Kiểm soát chi phí, doanh thu.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách về Trade Marketing.
 • Sản xuất, quản lý POSM, phân tích số liệu.
 • Đầy đủ BHYT + BHXH + BHTN theo qui định.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ cho kế toán trưởng các công việc của phòng kế toán.
 • Kế toán tổng hợp chuyên bên sản xuất.
 • Tổng hợp các báo cáo:
 • Kiểm soát chi phí, doanh thu.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách về Trade Marketing.
 • Sản xuất, quản lý POSM, phân tích số liệu.
 • Đầy đủ BHYT + BHXH + BHTN theo qui định.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phụ trách về Trade Marketing.
 • Sản xuất, quản lý POSM, phân tích số liệu.
 • Đầy đủ BHYT + BHXH + BHTN theo qui định.
 • Giao lưu team hàng quý (300k/người).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiến thức cơ bản về thiết kế web và coding (HTML / CSS).
 • Hơn 3 năm kinh nghiệm quản lý team phát triển hệ thống hoặc team offshore về thiết kế website tại công…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế Toán Sản Xuất,Kế Toán Tổng Hợp.
 • Hỗ trợ cho kế toán trưởng các công việc của phòng kế toán.
 • Kế toán tổng hợp chuyên bên sản xuất.
 • Công ty sản xuất của Nhật.
Overall, how relevant are these jobs?