Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Thành Phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 5 of 224 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Check thông tin cuộc họp, kế hoạch sắp triển khai.
 • Mô tả về công việc.
 • Soạn thảo, in ấn và quản lý, lưu trữ công văn đến, đi, văn bản, hợp đồng, ấn phẩm.
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Trong đó phải kể đến chị Đinh Việt Chung - Giám đốc Công ty Sơn Việt Hàn, chị Đỗ Thị Hương - chủ tịch Công ty IBS, chị Hoàng Thu Thủy - chủ tịch của 03 công ty…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kế toán (Bộ Phận Hỗ trợ).
 • Chiệu trách nhiệm vận hành, sửa chữa máy móc, sửa chữa board.
 • Yêu câù chuyên môn Giới tính:
 • Hơn 3 năm kinh nghiệm cùng vị trí.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai công nghệ sản phẩm mới, phát hành hướng dẫn vận hành, hướng dẫn dây chuyền sản xuất chạy sản phẩm mới, tuân theo kế hoạch sản xuất để đảm bảo vận…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức tốt về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và lập trình hướng đối tượng.
 • Đối với người chưa có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế nhân vật vẫn…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch triển khai ứng dụng theo phạm vi dự án được giao;
 • Phân tích, thiết kế các hệ thống thông tin phục vụ công tác tin học hóa theo yêu cầu của các đơn…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức tốt về thuật toán, cấu trúc dữ liệu và lập trình hướng đối tượng.
 • Đối với người chưa có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực thiết kế nhân vật vẫn…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thiết kế các nhân vật và bối cảnh 3D.
 • Đã từng có kinh nghiệm đối với mảng Game và thiết kế mô hình 3D.
 • Đối với người chưa có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ cho kế toán trưởng các công việc của phòng kế toán.
 • Nhân viên kế toán tiếng Nhật.
 • Ít nhất 1.5 kinh nghiệm kế toán tổng hợp.
 • Thành lập từ năm 2018.
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Hoạch định kế hoạch, tổ chức và giám sát công việc khá.
 • Cập nhật dữ liệu và thông tin cho chỉ huy trưởng trong việc thanh quyết toán dự án.
 • Mô tả về công việc.