Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 42 jobs
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Đội ngũ kế toán viên FPT.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT - Tuyển Nhân viên Kế Toán.
 • Tiếp nhận, đánh giá yêu cầu mua sắm.
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh.
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh.
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản, hạch toán nghiệp vụ phát sinh.
 • Tuyển Nhân Viên Thực Tập Sinh Kế Toán FPT.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai các ứng dụng “low-latency”, “high-availability”, “high-performance”.
 • Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật,…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tư vấn, giải thích cho khách hàng về dịch vụ điện toán đám mây (GIO Cloud) do FPT đang cung cấp.
 • Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật, tuyển…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tư vấn, thiết kế các giải pháp như AD, Email, ảo hóa, lưu trữ, backup, ….
 • Tư vấn, thiết kế các hệ thống mạng, bao gồm các giải pháp, sản phẩm network và network…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Dịch vụ điện toán đám mây (GIO Cloud):
 • Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật, tuyển nhân viên hành chính văn phòng, tuyển nhân viên Lập trình,…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tuyển nhân viên kinh doanh, tuyển nhân viên kỹ thuật, tuyển nhân viên hành chính văn phòng, tuyển nhân viên Lập trình, tuyển nhân viên kế toán, việc làm fpt,…
Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm thiết kế và triển khai các ứng dụng “low-latency”, “high-availability”, “high-performance”.
 • Phân tích, thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm,…