Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 63 jobs
CE GROUP
Hà Nội
 • Tư duy logic và thuật toán tốt.
 • Tham gia vào quá trình phân tích và thiết kế hệ thống.
 • Phát triển các ứng dụng cho khách hàng và của công ty.
CE GROUP
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm phân tích, thiết kế hệ thống.
 • Phép hàng năm thanh toán lại bằng tiền nếu không sử dụng hết.
 • Phân tích, kiến trúc, xây dựng, phát triển hệ thống…
CE GROUP
Hà Nội
 • Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm cho dự án công ty.
 • Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng của công ty.
 • Hà Nội , Quận Nam Từ Liêm.
CE GROUP
Hà Nội
 • Có kinh nghiệm sử dụng các dịch vụ AWS, khả năng thiết kế, tối ưu database (SQL, NoSQL) là một lợi thế.
 • Tham gia các công đoạn tìm hiểu yêu cầu, phân tích,…
CE GROUP
Hà Nội
 • Quản lý hợp đồng, phối hợp thực hiện đơn hàng với kế Toán & Sản Xuất.
 • Có kỹ năng Thuyết trình/Quản lý/Lập kế hoạch/Giao tiếp/Truyền đạt.
 • Đàm phán chốt đơn hàng.
CE GROUP
Hà Nội
 • Phân tích, thiết kế các module phục vụ vận hành hệ thống bán hàng trên toàn quốc.
 • Khảo sát yêu cầu khách hàng nội bộ.
 • API + Quản trị nội dung).
CE GROUP
Hà Nội
 • Kỹ năng quản lý / điều hành / lập kế hoạch và kiểm soát tốt.
 • Chủ trì xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo phát triển cán bộ nguồn của công ty.
CE GROUP
Hà Nội
 • Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch tốt.
 • Am hiểu lập trình hướng đối tượng và thiết kế hướng đối tượng.
 • Có khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu phân tích thiết kế
CE GROUP
Hà Nội
 • Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch tốt.
 • Am hiểu lập trình hướng đối tượng và thiết kế hướng đối tượng.
 • Có khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu phân tích thiết kế
CE GROUP
Hà Nội
 • Kỹ năng lập và thực hiện kế hoạch tốt.
 • Am hiểu lập trình hướng đối tượng và thiết kế hướng đối tượng.
 • Có khả năng đọc hiểu tốt các tài liệu phân tích thiết kế