Kế Toán jobs in Hà Nội

Sort by: relevance - date
Page 1 of 90 jobs
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.
 • Trên 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán.
 • Đối chiếu chứng từ gốc cập nhật dữ liệu vào Phần mềm Kế toán…
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán...
 • Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
 • Có từ 02 năm kinh nghiệm vị trí kế toán thuế.
Hà Nội
 • Kế toán (Bộ Phận Hỗ trợ).
 • To be in charge of daily booking and monitoring of Account receivable and its collection due date;
 •  FCT Report & FCT payment.
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tập hợp kiểm tra chứng từ kế toán để theo dõi và hạch toán.
 • Hoàn thiện chứng từ sổ sách kế toán.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Mô tả về công việc.
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chế độ kế toán doanh nghiệp.
 • Từ 03 - 05 năm kinh nghiệm kế toán thuế.
 • Nhập dữ liệu kế toán, định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Mô tả về công việc.
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Và các phần mềm kế toán ưu tiên đã sử dụng thành thạo phần mềm kế toán Fast, Misa.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do kế toán trưởng phân công.
 • Mô tả về công việc.
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán các trường Kinh tế quốc dân, Thương mại, Học viện tài chính,...
 • Phụ trách công nợ phải thu - phải trả (hợp đồng, hóa đơn…
Hà Nội
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Hành chính, kế toán, kinh tế...
 • Lên báo cáo theo yêu cầu của kế toán trưởng.
 • Từ 01 năm kinh nghiệm vị trí kế toán kho.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và triển khai.
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành tài chính, kế toán.
 • Sử dụng tốt các phần mềm kế toán, đặc biệt là Misa.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có năng lực nghiệp vụ kế toán, nắm vững chế độ kế toán.
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính.