Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Cần Thơ

Sort by: relevance - date
Page 4 of 263 jobs
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
Cần Thơ
 • Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng, Đại Học các ngành kế toán, kinh tế hoặc tương đương.
 • Nhập liệu các quyết toán, theo dõi tạm ứng và báo cáo tạm ứng/quyết toán.
Công Ty TNHH Nhựa Miền Tây
Cần Thơ
 • Nam, tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán.
 • Theo dõi công nợ của nhà cung cấp và lên kế hoạch thanh toán.
 • Cập nhật các chứng từ nội bộ Thu, chi, nhập, xuất.
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VI-NA-ANH
Cần Thơ
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin 02 Kế Toán Tổng Hợp, 02 Kế Toán Bán Hàng cách đây lúc 2020-02-05 16:30:02.
 • 5 - 7 Triệu Kinh nghiệm:
Công ty TNHH TM & DV Vũ Tịnh
Cần Thơ
 • Kế Toán Tổng Hợp,Kiểm Toán.
 • Nhập số liệu theo chỉ đạo Kế toán trưởng.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành kế toán.
 • Xử lý các vấn đề thu chi.
Công Ty TNHH TM DV Triều Dân 1
Cần Thơ
 • Các công việc khác theo nghiệp vụ kế toán.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kế toán.
 • Theo dõi, lưu trữ chứng từ hoá đơn.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kế toán và thành thạo MISA.
 • Theo dõi, quản lý sổ sách chứng từ, công nợ, thanh toán, hóa đơn,...
Nam Tiến
Cần Thơ
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Báo cáo kế toán nội bộ cuối năm.
 • Hướng dẫn và điều hành bộ phận kế toán.
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán.
 • Theo phân công ban giám đốc.
BLUESNACK
Cần Thơ
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Phối hợp với đội ngũ kế toán của công ty để thu thập các số liệu theo yêu cầu Kế toán viên thuộc liên doanh Singapore và thực hiện một số các nghiệp vụ kế toán…
Công Ty TNHH Probiovet
Cần Thơ
 • Kiểm soát tính hợp lý, chính xác của các Phiếu kế toán do kế toán chi tiết hạch toán, duyệt các Phiếu kế toán.
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI MESA
Cần Thơ
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nữ, tốt nghiệp Trung cấp kế toán trở lên.
 • Các công việc khác theo yêu cầu của Phụ trách kế toán.
 • Website tìm việc làm 123job cập nhật tin Kế Toán Công Nợ Tại…