Kế Toán jobs in Bắc Ninh

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: HANAKA (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10 jobs
HANAKA
Bắc Ninh
 • Có kinh nghiệm kế toán thanh toán trên 1 năm.
 • Hàng ngày tiếp nhận, hoạch toán, thanh toán các khoản phải trả của công ty.
 • Quản lý các khoản thu.
HANAKA
Bắc Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Giao dịch với ngân hàng hồ sơ ngân hàng, UNC, hồ sơ giải ngân, hồ sơ nhận nợ.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
HANAKA
Bắc Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm các nghiệp vụ kế toán bán hàng, công nợ, ...
 • Làm các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng.
 • Liên quan đến các dự án XD của Tập đoàn.
HANAKA
Bắc Ninh
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp chuyên ngành thống kê, kế toán,...của các trường cao đẳng, đại học.
 • Tổng hợp, rà soát, kiểm tra và lưu trữ toàn bộ số liệu về mặt nhân sự, và…
HANAKA
Bắc Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng lập kế hoạch và kỹ năng trình bày.
 • Lập kế hoạch, tổ chức đón tiếp khách đến tham quan, làm việc với Công ty và đưa các đoàn khách của Tập đoàn đi…
HANAKA
Bắc Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kết hợp cùng với kế toán, thực hiện các hoạt động mở L/C, làm các bảo lãnh ngân hàng.
 • Có khả năng lập kế hoạch và kỹ năng trình bày.
 • Tham gia chế độ BHXH,BHTN:
HANAKA
Bắc Ninh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kỹ năng đàm phán, lập kế hoạch.
 • Theo dõi dự toán định mức vật tư mua cho các công trình xây dựng;
 • Phụ trách mảng vật tư.
 • Cân đối nhu cầu vật tư cho SX tháng.
HANAKA
Bắc Ninh
20.000.000 VNĐ một tháng
 • Chuẩn bị Hồ sơ thiết kế, dự toán, tổng hợp dự toán xây dựng công trình để tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.
 • Chi tiết trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.
HANAKA
Bắc Ninh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kỹ năng đàm phán, lập kế hoạch.
 • Theo dõi dự toán định mức vật tư mua cho các công trình xây dsựng;
 • Phụ trách mảng vật tư.
 • Tìm kiếm nhà cung ứng vật tư.
HANAKA
Bắc Ninh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đọc bản vẽ, bóc tách dự toán.
 • Có kỹ năng đàm phán, lập kế hoạch.
 • Theo dõi dự toán định mức vật tư mua cho các công trình xây dsựng;
 • Phụ trách mảng vật tư.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds