Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm về lập kế hoạch sản xuất.
 • Lập kế hoạch nhu cầu vật tư gửi cho khách hàng, nhà cung cấp.
 • Kinh nghiệm trên 1 năm kế hoạch sản xuất tại các công ty…
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Check kế hoạch, check giá, báo giá.
 • Phụ trách công việc mua hàng cho bộ phận.
 • Liên hệ nhà cung cấp, gọi hàng về.
 • Chốt công nợ, báo cáo mua hàng.
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kinh nghiệm về lập kế hoạch.
 • Quản lý kế hoạch sản xuất và tiến độ thực tế sản xuất.
 • Kinh nghiệm trên 5 năm Trưởng phòng kế hoạch sản xuất tại các công ty…
 • Kế hoạch sản xuất, vận hành sản xuất, kiểm soát hàng tồn và sản lượng ra;
 • Quản lý tổng quát toàn bộ quá trình sản xuất.
 • Hấp dẫn (sẽ thương lượng khi phỏng vấn);

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds