Create your CV - It only takes a few seconds

Kế Toán jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
viet canvas
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
  • ✅Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán.
  • ✅Kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán các phòng ban.
Công ty Cổ phần Tư vấn Gia Hân
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily applyUrgently hiring
  • Phối hợp với các bộ phận Tư vấn, Marketing và Nhân sự triển khai kế hoạch chung của Trung tâm.
  • Trưởng phòng học thuật (Academic Manager) là người chịu trách…
» Create your CV - It only takes a few seconds