Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 82 jobs
Bình Thuận
 • Trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
 • Hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động và chính sách Công ty.
Long An
 • Chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động liên quan, bao gồm lập kế hoạch và triển khai thực hiện thu mua nguyên liệu đầu vào, vật tư, thiết bị - phụ tùng và dịch vụ…;
Bình Phước
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Chúng tôi là khách hàng thường xuyên của các nhà đầu tư trang trại chăn nuôi quy mô lớn cho các Tập đoàn CJ, Japfa, Emivest, Darby...
 • Mô tả về công việc.
Bình Thuận
 • Trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
 • Hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động và chính sách Công ty.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Hỗ trợ phát hiện và đánh giá rủi ro hoạt động của Công ty theo hướng dẫn của Tập đoàn;
 • Lập và lưu trữ hồ sơ rủi ro của Công ty theo từng hoạt động kinh doanh;
Việt Nam
 • Thiết lập theo dõi các thí nghiệm bên trong công ty.
 • Thiết lập theo dõi các thí nghiệm bên ngoài công ty.
 • Thực hiện các hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.
Việt Nam
 • Giám sát và Nhân viên Sales.
 • Giám sát, nhân viên kinh doanh.
 • Chăn nuôi, Bác sỹ thú y, Dược thú y.
 • Toàn thời gian cố định.
 • Phát triển hệ thống đại lý.
Bắc Giang
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại WEBSITE Japfa Việt Nam.
 • Làm việc tại các trang trại lợn công ty.
 • Có thể làm việc được với các chuyên gia nước ngoài.
Vĩnh Phúc
 • Tại Website của Japfa việt nam hoặc gửi CV qua mail.
 • Trực tiếp đến các trại lấy mẫu để kiểm tra, phân tích đưa ra.
 • Đánh giá kết quả kiểm nghiệm.
Vĩnh Phúc
 • Mục gửi hồ sơ trực tiếp tại Website của Japfa việt nam hoặc gửi CV qua mail.
 • Quản lý giám sát các công việc được giao tại các trại bò sau khi đi đào tạo về.