Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 92 jobs
Japfa mfeed Việt Nam
Long An
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận và kiểm tra tất cả chứng từ hóa đơn từ các bộ phận, so sánh hóa đơn, doanh thu, báo cáo bán hàng.
 • Kiểm tra chi phí để lập báo cáo thuế TNDN.
Japfa Comfeed Viet Nam
Thái Bình
 • Duy trì hoạt động phòng server.
 • Xử lý các sự cố về máy tính, máy in, và hỗ trợ người sử dụng.
 • Các công việc liên quan khác theo chỉ thị của cấp trên.
Công Ty TNHH Japfa Việt Nam - Bình Thuận
Bình Thuận
 • Mô tả công việc - Analysis some of these parameter of Raw material or finished products:
 • Protein, Moisture, Fat, Fiber, Calci, Phosphorus, Ash, TVBN, KOH,…
Công Ty TNHH Japfa Việt Nam - Bình Thuận
Bình Thuận
 • Chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch năng lực của hệ thống CNTT (bao gồm:
 • AD, Firewall, hệ thống sao lưu, internet, không dây, vv), đảm bảo hệ thống CNTT luôn…
 • Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 11 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Giám Sát Sức Khỏe Gia Cầm…
Easily apply
 • Analysis some of these parameter of Raw material or finished products:
 • Protein, Moisture, Fat, Fiber, Calci, Phosphorus, Ash, TVBN, KOH, Pepsin, FFA, PoV.*.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Chịu trách nhiệm Quản lý về cơ khí, hệ thống điện và hệ thống nước….
 • Của các trang trại lợn của công ty ở Miền bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Nghe và nhận các cuộc gọi điện thoại đến công ty, chuyển cuộc gọi đến số máy người nhận hoặc ghi lại thông tin khi cần thiết;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Lập kế hoạch vào giống và kế hoạch đầu ra theo tuần/tháng/quý/năm;
 • Lập kế hoạch kiểm tra mẫu nước, mẫu máu định kỳ hàng tháng;
 • Kiểm soát chi phí cho từng trại;
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Liên hệ, tìm kiếm khách hàng bán sản phẩm của công ty.
 • Thống kê, báo cáo nhanh chóng, kịp thời mọi biến động của thị trường và đối thủ.
 • Toàn thời gian cố định.