Japfa jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Vĩnh Phúc (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 27 jobs
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Chịu trách nhiệm Quản lý về cơ khí, hệ thống điện và hệ thống nước….
 • Của các trang trại lợn của công ty ở Miền bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Nghe và nhận các cuộc gọi điện thoại đến công ty, chuyển cuộc gọi đến số máy người nhận hoặc ghi lại thông tin khi cần thiết;
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Làm việc tại văn phòng Công ty (Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc).
 • Phụ trách mua hàng hóa, phụ tùng, nguyên vật liệu...
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Nghiên cứu công nghệ, xác định kiến trúc an ninh, lập kế hoạch, triển khai, đưa ra yêu cầu kiểm soát và đánh giá rủi ro về an toàn CNTT.
 • Toàn thời gian cố định.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Lập kế hoạch vào giống và kế hoạch đầu ra theo tuần/tháng/quý/năm;
 • Lập kế hoạch kiểm tra mẫu nước, mẫu máu định kỳ hàng tháng;
 • Kiểm soát chi phí cho từng trại;
Vĩnh Phúc
 • Tại Website của Japfa việt nam hoặc gửi CV qua mail.
 • Trực tiếp đến các trại lấy mẫu để kiểm tra, phân tích đưa ra.
 • Đánh giá kết quả kiểm nghiệm.
Vĩnh Phúc
 • Mục gửi hồ sơ trực tiếp tại Website của Japfa việt nam hoặc gửi CV qua mail.
 • Quản lý giám sát các công việc được giao tại các trại bò sau khi đi đào tạo về.
Vĩnh Phúc
 • Mục Gởi hồ sơ trực tiếp tại website của Japfa Việt Nam hoặchoặc gửi CV qua mail:
 • Làm việc tại Trang trại chăn nuôi Lợn, Gà quy mô công nghiệp của Công ty Japfa…
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Liên hệ, tìm kiếm khách hàng bán sản phẩm của công ty.
 • Thống kê, báo cáo nhanh chóng, kịp thời mọi biến động của thị trường và đối thủ.
 • Toàn thời gian cố định.
Japfa Comfeed Viet Nam
Vĩnh Phúc
 • Nghiên cứu công nghệ, xác định kiến trúc an ninh, lập kế hoạch, triển khai, đưa ra yêu cầu kiểm soát và đánh giá rủi ro về an toàn CNTT.