Create your CV - It only takes a few seconds

Japfa jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

Nhân Viên Cơ Điện Trại Heo new

 • Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
 • Thị trấn Hương Canh , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 • [Vĩnh Phúc] Nhân Viên Cơ Điện Trại Heo.

Nhân Viên Kỹ Thuật Trại Heo Thịt

 • Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
 • Thị trấn Hương Canh , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Trại Heo Thịt.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân Viên Kế Toán

 • Kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Theo dõi hàng tồn kho, tính giá thành.
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.

Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng - QC

 • Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
 • Thị trấn Hương Canh , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 • Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng - QC.
 • Mô tả chi tiết công việc.

-Tuyển kỹ thuật trại

Vĩnh Phúc
 • Mục Gởi hồ sơ trực tiếp tại website của Japfa Việt Nam hoặchoặc gửi CV qua mail:
 • Làm việc tại Trang trại chăn nuôi Lợn, Gà quy mô công nghiệp của Công ty Japfa…

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

Vĩnh Phúc
 • Tại Website của Japfa việt nam hoặc gửi CV qua mail.
 • Trực tiếp đến các trại lấy mẫu để kiểm tra, phân tích đưa ra.
 • Đánh giá kết quả kiểm nghiệm.

Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm

 • Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
 • Thị trấn Hương Canh , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 • [VĨNH PHÚC] Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm.

Giám Sát Kỹ Thuật Trại Bò

Vĩnh Phúc
 • Mục gửi hồ sơ trực tiếp tại Website của Japfa việt nam hoặc gửi CV qua mail.
 • Quản lý giám sát các công việc được giao tại các trại bò sau khi đi đào tạo về.

Nhân Viên Kỹ Thuật Trại Heo Nái

 • Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
 • Thị trấn Hương Canh , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Trại Heo Nái.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Nhân viên kinh doanh (gà giống)

Vĩnh Phúc
 • Mục gửi hồ sơ trực tiếp tại Website của Japfa việt nam hoặc gửi CV qua mail.
 • Phụ trách kinh doanh gà giống (gà trắng) 1-5 ngày tuổi khu vực Hải Phòng, Hà Nam,…

Nhân Viên Kỹ Thuật Trại Gà

 • Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
 • Thị trấn Hương Canh , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 • Nhân Viên Kỹ Thuật Trại Gà.
 • Nhận email việc làm tương tự.

Nhân Viên Cơ Điện/ Bảo Trì Ca

 • Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
 • Thị trấn Hương Canh , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 • [Vĩnh Phúc] Nhân Viên Cơ Điện/ Bảo Trì Ca.

Nhân Viên Kinh Doanh Thịt Heo Sạch new

 • Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
 • Thị trấn Hương Canh , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 • [Vĩnh Phúc] Nhân Viên Kinh Doanh Thịt Heo Sạch.

Nhân Viên Phát Triển Hệ Thống Trang Trại Heo

10.000.000 VNĐ một năm
 • Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
 • Thị trấn Hương Canh , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 • 10,000,000 VNĐ - 20,000,000 VNĐ MONTH.

Nhân Viên Giám Sát Sức Khỏe Gia Cầm

 • Công Ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.
 • Thị trấn Hương Canh , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 • [Vĩnh Phúc] Nhân Viên Giám Sát Sức Khỏe Gia Cầm.

Get new jobs for this search by email