Japfa jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15 jobs
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Làm việc tại văn phòng Công ty (Hương Canh - Bình Xuyên - Vĩnh Phúc).
 • Phụ trách mua hàng hóa, phụ tùng, nguyên vật liệu...
 • Bảo hiểm tai nạn 24h.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Chịu trách nhiệm Quản lý về cơ khí, hệ thống điện và hệ thống nước….
 • Của các trang trại lợn của công ty ở Miền bắc.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Nghiên cứu công nghệ, xác định kiến trúc an ninh, lập kế hoạch, triển khai, đưa ra yêu cầu kiểm soát và đánh giá rủi ro về an toàn CNTT.
 • Toàn thời gian cố định.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Thực hiện Công tác tuyển dụng nhân sự, đào tạo nhân sự và các công việc liên quan.
 • Theo dõi định biên nhân sự, cập nhập số liệu hàng ngày.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Theo dõi và cập nhật tình hình nhập khẩu hàng hóa hàng ngày (Bằng hệ thống).
 • Theo dõi và thanh toán tiền hàng với nhà cung cấp hàng nhập khẩu.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Báo cáo hàng ngày và cập nhật tình hình sức khỏe để báo cáo cho trưởng và phó trưởng bộ phận sức khỏe gia cầm.
 • Theo dõi hàng ngày để kiểm soát:
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Thực hiện các công việc về chuyên môn kỹ thuật trong trang trại heo.
 • Làm các báo cáo và tài liệu theo quy định của cấp trên.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Phụ trách kỹ thuật chăn nuôi tại các trại.
 • Quản lý các hoạt động trong trại theo phân cấp.
 • Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
Japfa mfeed Việt Nam
Thái Bình
 • Làm việc tại nhà máy Thái Bình.
 • Duy trì hoạt động phòng server.
 • Xử lý các sự cố về máy tính, máy in, và hỗ trợ người sử dụng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Hỗ trợ phát hiện và đánh giá rủi ro hoạt động của Công ty theo hướng dẫn của Tập đoàn;
 • Lập và lưu trữ hồ sơ rủi ro của Công ty theo từng hoạt động kinh doanh;