Itd Group jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 16 jobs
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch công việc và đào tạo kỹ năng cho nhóm mình phụ trách.
 • Thực hiện việc phân tích nghiệp vụ, ước lượng chi phí test, tạo testcase, review, giao task…
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty và Tập đoàn ITD Group.
 • Triển Khai tích hợp hệ thống:
 • Bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ.
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên kế hoạch công việc, nhân sự và đào tạo kỹ năng cho nhóm mình phụ trách.
 • Thực hiện việc lấy yêu cầu, phân tích nghiệp vụ, viết tài liệu phân tích.
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
3.000.000 VNĐ một tháng
 • Và cơ hội được ký kết Hợp đồng làm việc chính thức tại ITD Group sau thời gian thực tập.
 • Lập trình ứng dựng, phần mềm theo sự hướng dẫn.
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu, thiết kế các giải pháp cho lĩnh vực giao thông thông minh (Intelligent Transportation System).
 • Thực hiện toàn bộ các giai đoạn thiết kế bao gồm các…
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện việc triển khai các dự án của phòng triển khai:
 • Nghiên cứu để nắm rõ nội dung hợp đồng, khối lượng thi công, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thanh toán,…
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổng hợp và lập Báo cáo nhanh hàng tháng, báo cáo tài chính hợp nhất quý, năm.
 • Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty con và tập đoàn.
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý, điều hành các hoạt động của bộ phận phần mềm bao gồm tư vấn, thiết kế, lập trình, kiểm tra, chạy thử, đào tạo và chuyển giao hệ thống phần mềm.
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm kinh doanh dự án.
 • Phối hợp thiết lập và duy trì quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng.
 • Tìm kiếm khách hàng mới.
 • Công tác phí, cơm trưa...
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Vẽ bản vẽ sơ đồ nguyên lý, bố trí thiết bị theo hướng dẫn.
 • In bảng vẽ và tài liệu thiết kế.
 • Lưu trữ bảng vẽ trên Server.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.