Itd Group jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Temporary (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 3 jobs
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chịu trách nhiệm kinh doanh dự án.
  • Phối hợp thiết lập và duy trì quan hệ với nhà cung cấp, khách hàng.
  • Tìm kiếm khách hàng mới.
  • Công tác phí, cơm trưa...
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Thực hiện việc triển khai các dự án của phòng triển khai:
  • Nghiên cứu để nắm rõ nội dung hợp đồng, khối lượng thi công, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thanh toán,…
ITD Group
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển cơ hội kinh doanh với khách hàng tiềm năng theo các lĩnh vực lĩnh vực Security (CCTV/Access Control/Fire Alarm/BMS…), Các…
» Create your CV - It only takes a few seconds