Create your CV - It only takes a few seconds

Internship Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Quản đơn hàng (Part-time)

Nguồn 22
Hà Nội
2.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia tiếp nhận và có trách nhiệm bảo quản hàng bán thành phẩm / nguyên vật liệu / hàng hoá / sản phẩm trong phạm vi quản của bộ phận quản đơn hàng.

Thực Tập Đào Tạo

TỔNG CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CMC
Hà Nội
  • Internship Tầng 14, 16, tòa nhà CMC, Duy Tân, Hà Nội.
  • Hiện đại tại Tập đoàn Công nghệ hàng đầu Việt Nam.
  • Điều phối lớp học và quản học viên (thông báo lịch…

Thực tập Kinh doanh

Sách Thái Hà
Hà Nội
  • Đơn xin việc ghi rõ do, mục tiêu công việc.
  • Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản thời gian tốt.
  • Hà Nội/ Hồ Chí Minh.

Thực Tập Hành Chính Kế Toán

Viện Tư Vấn Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Nông Thôn...
Hà Nội
  • Tổng hợp, giám sát quá trình quản và kiểm toán quỹ của đối tác;
  • Kiểm tra, xác minh tài liệu tài chính, bao gồm đơn đặt hàng, hóa đơn, khoản chi và hoàn tiền…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email