Create your CV - It only takes a few seconds

Internship Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Thực tập Kế toán

Sách Thái Hà
Hà Nội
  • Đơn xin việc ghi rõ do, mục tiêu công việc.
  • Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản thời gian tốt.
  • Nhà sách Thái Hà tại Hà Nội:

Thực tập Kinh doanh

Sách Thái Hà
Hà Nội
  • Đơn xin việc ghi rõ do, mục tiêu công việc.
  • Có khả năng tổ chức, triển khai công việc một cách độc lập và quản thời gian tốt.
  • Hà Nội/ Hồ Chí Minh.

Thực Tập Hành Chính Kế Toán

Viện Tư Vấn Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Nông Thôn...
Hà Nội
  • Tổng hợp, giám sát quá trình quản và kiểm toán quỹ của đối tác;
  • Kiểm tra, xác minh tài liệu tài chính, bao gồm đơn đặt hàng, hóa đơn, khoản chi và hoàn tiền…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email