Create your CV - It only takes a few seconds

Internship Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Quản đơn hàng (Part-time)

Nguồn 22
Hà Nội
2.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia tiếp nhận và có trách nhiệm bảo quản hàng bán thành phẩm / nguyên vật liệu / hàng hoá / sản phẩm trong phạm vi quản của bộ phận quản đơn hàng.

Thực Tập Kế Toán

AGS
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản việc theo dõi hàng tồn kho hàng tháng;
  • Sắp xếp và quản chứng từ;
  • Có cơ hội trải nghiệm văn hóa làm việc của người Nhật, và làm việc trực tiếp với…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email