Create your CV - It only takes a few seconds

Internship Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Sales Admin Intern new

SMART LEGAL SOLUTION COMPANY LIMITED – ILAW
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Có khả năng quản thời gian tốt và có tinh thần cầu tiến.
  • Hỗ trợ xử các văn bản và giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng, thư từ…của khách hàng.

Marketing Intern new

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Internship Ho Chi Minh 13/10/2020 - 13/11/2020 Marketing - Bán hàng - Chăm sóc khách hàng.
  • Hỗ trợ quản vận hành app.
  • Hỗ trợ duyệt tài khoản đăng ký tác giả.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email