Create your CV - It only takes a few seconds

Internship Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Operation Intern new

Flower Corner
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Theo dõi xử đơn hàng và cập nhật tình hình đơn hàng cho khách, cập nhật lên hệ thống.
  • Kết hợp giữa các bộ phận chăm sóc khách hàng và xử đơn.

Thực Tập Hỗ Trợ Kĩ Thuật-Triển Khai Phần Mềm new

Opticon Việt Nam- Thiết Bị Mã Vạch Opticon Việt Na...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ghi nhận và chuyển các phản ánh của khách hàng tới bộ phận xử và cấp trên.
  • Tiếp nhận, xử các yêu cầu hỗ trợ trực tiếp từ khách hàng qua tổng đài, trung…

Sales Marketing Executive new

PPG Homemade
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tạo báo cáo bán hàng – mặt hàng hàng ngày và hàng tháng.
  • Quản danh sách hàng hoá hiện tại, hàng tồn kho, xuất nhập tồn mỗi ngày và báo cáo cho cấp trên.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email