Create your CV - It only takes a few seconds

Internship Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Thực Tập Kế Toán new

SUNHOUSE
Hà Nội
  • Kiểm tra, đối chiếu, hạch toán hóa đơn mua hàng, công nợ khách hàng.
  • Nhập liệu vào hệ thống, xử , theo dõi, quản và báo cáo mọi phát sinh, biến động liên…

Marketing Intern new

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Internship Ho Chi Minh 13/10/2020 - 13/11/2020 Marketing - Bán hàng - Chăm sóc khách hàng.
  • Hỗ trợ quản vận hành app.
  • Hỗ trợ duyệt tài khoản đăng ký tác giả.

Marketing Intern new

LIBERZY
Ðà Nẵng
  • Da Nang 27/10/2020 - 27/11/2020 Marketing - Marketing - Bán hàng - Chăm sóc khách hàng.
  • Viết bài quản fanpage, group, ưu tiên các bạn yêu thích lĩnh vực du…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email