Create your CV - It only takes a few seconds

Internship Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

[HN] Tổ Chức Giáo Dục Quản Trị Đa Ngành Quốc Tế EAS Việt Nam... new

EAS VIỆT NAM
Hà Nội
  • Bản sơ yếu lịch.
  • Được rèn luyện khả năng tổ chức sự kiện, khả năng quản công việc, khả năng quản con người, khả năng giao tiếp, khả năng thuyết phục,…

Thực Tập Hành Chính Kế Toán new

Viện Tư Vấn Phát Triển Kinh Tế – Xã Hội Nông Thôn...
Hà Nội
  • Tổng hợp, giám sát quá trình quản và kiểm toán quỹ của đối tác;
  • Kiểm tra, xác minh tài liệu tài chính, bao gồm đơn đặt hàng, hóa đơn, khoản chi và hoàn tiền…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.