Create your CV - It only takes a few seconds

Internship Quản Lý Đơn Hàng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Thực Tập Hỗ Trợ Kĩ Thuật-Triển Khai Phần Mềm new

Opticon Việt Nam- Thiết Bị Mã Vạch Opticon Việt Na...
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Ghi nhận và chuyển các phản ánh của khách hàng tới bộ phận xử và cấp trên.
  • Tiếp nhận, xử các yêu cầu hỗ trợ trực tiếp từ khách hàng qua tổng đài, trung…

Sales Marketing Executive new

PPG Homemade
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tạo báo cáo bán hàng – mặt hàng hàng ngày và hàng tháng.
  • Quản danh sách hàng hoá hiện tại, hàng tồn kho, xuất nhập tồn mỗi ngày và báo cáo cho cấp trên.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email