Create your CV - It only takes a few seconds

Img Vietnam Co Ltd jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Quản lý nhân sự

11.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Có kiến thức chuyên sâu về:
  • CÔNG TY CP IMG PHƯỚC ĐÔNG.
  • Có khả năng đào tạo và phát triển nhân viên;
  • Có khả năng lập và triển khai kế hoạch/mục tiêu đơn vi;
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email