Create your CV - It only takes a few seconds

Ielts Tố Linh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs
Visimex JSC
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Visimex JSC - Tòa nhà Đakao, Lầu 3, số 35 Mạc Đỉnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1.
 • Trưởng Phòng Kinh doanh XNK.
 • Bán các mặt hàng nông sản trong danh mục xuất khẩu…
Nhà Ga Hàng Hóa ALS
Hà Nội
 • Thái độ và tố chất:
 • Chủ động, linh hoạt sáng tạo.
 • Tiếng Anh đạt từ 225 - 450 điểm nghe và đọc của TOEIC, hoặc từ 3.5 - 4.0 điểm IELTS, hoặc từ 30 đến 45 điểm…
Nhà Ga Hàng Hóa ALS
Hà Nội
 • Thái độ và tố chất:
 • Chủ động, linh hoạt sáng tạo.
 • Tiếng Anh đạt từ 225 - 450 điểm nghe và đọc của TOEIC, hoặc từ 3.5 - 4.0 điểm IELTS, hoặc từ 30 đến 45 điểm…
Nhà Ga Hàng Hóa ALS
Hà Nội
 • Thái độ và tố chất:
 • Chủ động, linh hoạt sáng tạo.
 • Tiếng Anh đạt từ 225 - 450 điểm nghe và đọc của TOEIC, hoặc từ 3.5 - 4.0 điểm IELTS, hoặc từ 30 đến 45 điểm…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds