Tuyển dụng, tìm việc làm Iconic tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Loại việc làm
Chức danh
Việc làm 31 đến 40 trong số 530
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Human Resource Executive

Iconic
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc The Human Resources Executive is responsible for the delivery of HR functions under his/her assigned areas. Duties include but not limited to...

QC Staff

Iconic
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thăm hỏi nhà máy may, kiểm tra chất lượng. => Sáng sau khi đến công ty, đi hỏi thăm các nhà máy. Trở về công ty lúc 17:30. Quản lý thời gian...

General Affairs Executive

Iconic
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Make an estimate. Import and export operations of machine tool/their products (cooperate with forwarders of outsourcing). Basic accounting...

Attendant Staff (Interpreter)

Iconic
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Đối ứng điện thoại từ khách hàng. Gọi điện thoại lấy hẹn bệnh viện và phòng khám. Thông dịch tiếng Nhật trong bệnh viên và phòng khám. Biên...

Production Controller (Junior)

Iconic
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Contact between Japanese head office and Vietnamese local factories to adjust the schedule of production, negotiate the price. Check the sample...

Market Development Staff

Iconic
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Grow up the existing oversea market: propose budget, new product launching plan, marketing plan and execute the plan. Daily monitoring...

Accounting / General affairs

Iconic
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc General office work. Currently the staff is one Japanese CEO. Interpretation (progress management etc) to -CAD staff. Communication support...

PMO Consultant

Iconic
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc The Role: (Biz & IT Common) Support the interview and analysis of current business process and related document. Support planning of project...

Nhân Viên Hành Chính

Iconic
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thực hiện công tác mua sắm và thanh toán hàng hóa, dịch vụ: điện, nước, vpp... Điều phối xe con phục vụ công tác CB-CNV. Xây dựng môi trường...

Interpretation and Translation Staff

Iconic
Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Thông dịch cho văn phòng (7 người) và nhà máy (83 người). Phần trăm công việc văn phòng và nhà máy: 2:8. Thuyết minh liên quan từ nhà máy -...