Tuyển dụng, tìm việc làm Iconic tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Bạn đã tinh lọc theo: Thời vụ (hoàn tác)
Địa điểm
Việc làm 1 đến 6 trong số 6
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Accounting Staff (Seasonal)

Iconic - Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Follow up account receivable (AR). Issue selling invoice as well as receipt and payment voucher to the customer. Collection & refunding...

Customer Service Staff (Seasonal)

Iconic - Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Booking procedure Release bookings to customers as their request through phone or mail. Check Rate agreement / Service contract for each...

Quản trị dự án (PM)-nhóm kỹ thuật-phát triển

Iconic - Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Quản lý công việc chi nhánh: Tạo kế hoạch công việc WBS (Work Breakdown Structure). Quản lý tiến độ của WBS (Nhiệm vụ, Nguồn lực, Lịch trình)...

Solutions Operation Executive (temp 11 months)

Iconic - Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Access to customers’ system to issue commercial invoice for customs declaration. Manage customs brokerage agents to declare customs in...

Temporary Credit Management Accountant ( 9 months)

Iconic - Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Responsible for daily reviewing credit holds and approval. Directly work with sales representative and customers on how to most efficiently...

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án Truyền Hình IPTV

Iconic - Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Tìm kiếm các dự án về dịch vụ cung cấp Truyền hình Internet (IPTV) đến các dự án là : khách sạn, resort, khu dân cư... Giới thiệu sản phẩm,...
» Tạo CV của bạn - Chỉ mất vài giây thôi