Tuyển dụng, tìm việc làm Iconic tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Filter results by:
Sắp xếp theo: độ chính xác - thời gian
Bạn đã tinh lọc theo: Thời vụ (hoàn tác)
Địa điểm
Việc làm 1 đến 5 trong số 5
Tạo CV của bạn - Nộp hồ sơ nhanh chóng

Customer Service Staff (Seasonal)

Iconic - Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Booking procedure Release bookings to customers as their request through phone or mail. Check Rate agreement / Service contract for each...

Accounting Staff (Seasonal)

Iconic - Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Follow up account receivable (AR). Issue selling invoice as well as receipt and payment voucher to the customer. Collection & refunding...

Solutions Operation Executive (temp 11 months)

Iconic - Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Access to customers’ system to issue commercial invoice for customs declaration. Manage customs brokerage agents to declare customs in...

Temporary Credit Management Accountant ( 9 months)

Iconic - Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Responsible for daily reviewing credit holds and approval. Directly work with sales representative and customers on how to most efficiently...

Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án

Iconic - Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Tìm kiếm, thiết lập, duy trì mối quan hệ khách hàng (chủ yếu là các nhà thầu, thiết kế và chủ đầu tư công trình ). Tư vấn các sản phẩm cũng...
» Tạo CV của bạn - Chỉ mất vài giây thôi