Create your CV - It only takes a few seconds

IT Manager jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Interpreter・Translator・Manager

Thành phố Hồ Chí Minh
  • ・Give instructions to IT members after IT meeting with Japan side 2 times a week (2 hours meeting).
  • Translation and interpretation for IT team.

QC Leader

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực IT.
  • Lập báo báo hàng tuần theo quy định của công ty (báo cáo cho QA Manager).
  • Trình độ tiếng Nhật N3.

Project Manager

Thành phố Hồ Chí Minh
  • Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch dự án và đảm bảo hoàn thành dự án kịp thời gian và tiến độ.
  • Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo sự thành công chung của dự án.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email