Create your CV - It only takes a few seconds

IT Manager jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 45 jobs

Interpreter・Translator・Manager

Thành phố Hồ Chí Minh
 • ・Give instructions to IT members after IT meeting with Japan side 2 times a week (2 hours meeting).
 • Translation and interpretation for IT team.

IT Communicator (Gaming)

Ðà Nẵng
 • Other tasks assigned by manager.
 • Experience in IT communicator in gaming industry.
 • Work as a liaison between Japanese development team and translate for…

HR-GA Manager

 • Quản lý tất cả các thiết bị IT, văn phòng … trong công ty.
 • Sắp xếp và quản lý các hoạt động hàng ngày trong bộ phận HR/GA/SHE.
 • Quản lý thực hiện ISO 14001.

Project Manager

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch dự án và đảm bảo hoàn thành dự án kịp thời gian và tiến độ.
 • Phối hợp với các bên liên quan để đảm bảo sự thành công chung của dự án.

QC Leader

Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty 100% vốn đầu tư Nhật Bản, hoạt động trong lĩnh vực IT.
 • Lập báo báo hàng tuần theo quy định của công ty (báo cáo cho QA Manager).
 • Trình độ tiếng Nhật N3.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email