Create your CV - It only takes a few seconds

IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 23,525 jobs
ZEISS Group
Hà Nội
 • Reporting to the head of IT SEA, regional service delivery team functionally, head of IT locally and administratively.
 • It takes less than 10 minutes.
Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
 • Quản trị mạng LAN nội bộ.
 • Set up máy tính, cài đặt phần mềm cho nhân viên.
 • Bảo trì bảo dưỡng hệ thống máy tính, máy photo, camera.
 • Và một số công việc khác.
Công ty TNHH IM VINA
Vĩnh Phúc
 • IT Support,Phần Cứng Máy Tính/Điện Thoại.
 • Giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến máy tính và hệ thống IT.
 • Quản lý, cài đặt, bảo trì máy tính công ty.
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
Hưng Yên
 • IT system support, develop, improve and troubleshoot.
 • At least 6 months experience as system developer in IT industry.
 • Process flow, screen design, schedule.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Identify and undertake testing procedures of IT general and application controls related to financial reporting applications and IT environments.
Faro Recruitment
Hà Nội
 • Minimum degree in IT related studies.
 • Operation IT infrastructure system based on manual.
 •  At least 1year experience in IT operation.
Nash Tech
Thành phố Hồ Chí Minh
 • New graduate students from universities or colleges in IT field.
 • Support the end users to troubleshoot the IT-related issues on their computers, including…
Hanoi Thai Ha
Hà Nội
 • Provide In-house guest IT related matter troubleshooting.
 • Provide frontline PC and server troubleshooting, resolve IT issues for end users.
EASY CREDIT Khối Tín dụng Tiêu dùng Công Ty Tài ch...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Responsible to conduct information system test based on business requirements.
 • Preparation of test cases for business application.
 • Bảo hiểm theo quy định.
Công nghệ Ắc Quy Heng Li (Việt Nam)
Đồng Nai
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Cài đặt , quản trị, hướng dẫn người dùng sử dụng hệ thống ERP.
 • Cài đặt, quản trị phần mềm chấm công, phần mềm tính lương, bảo hiểm, mail server.