Create your CV - It only takes a few seconds

IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 3 of 57 jobs

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Nhân Thọ Phú Hưng - Văn P...
Hà Nội
 • Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh theo định hướng của Công ty.
 • Khảo sát thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
 • Thưởng hiệu suất làm việc.

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
4.000.000 - VNĐ6.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng, triển khai, đánh giá thực hiện chiến lược, đề xuất điều chỉnh chiến lược phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh, chiến lược mở rộng và phát triển…

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Asin
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, điều hành và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty.
 • Nghiên cứu, đánh giá và phát triển thị trường.
 • Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước.

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Nhà Thông Minh Anhome
Hà Nội
 • Quản trị đội ngũ nhân viên kinh doanh, tuyển dụng nhân viên kinh doanh, tiến hành huấn luyện đội ngũ nhân viên kinh doanh trở thành đại diện thương mại của công…

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

Hunntervai
Hà Nội
30.000.000 VNĐ một năm
 • THÔNG TIN VỀ NHÀ TUYỂN DỤNG.
 • Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ DETECH là doanh nghiệp đa ngành với một số ngành lĩnh vực tiêu biểu sau:

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Công Ty TNHH Công Nghệ CAD/CAM Việt Nam
Hà Nội
 • Xây dựng và phát triển Phòng Kinh doanh, marketing.
 • Định hướng chiến lược kinh doanh và chỉ đạo Phòng kinh doanh triển khai chiến lược.

Trưởng Phòng Kinh Doanh

MEDIA MIX
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý đội nhóm từ 8-10 NVKD (ưu tiên khi TPKD đã có đội nhóm).
 • Hỗ trợ trong việc đào tạo trainning Nhân viên.
 • Nhận doanh số từ cấp trên và phân bổ thực hiện.

Trưởng phòng kinh doanh

E Phát
Hà Nội
 • Quản lý điều hành, hoạt động bán hàng của bộ phận mình quản lý ;
 • Xây dựng kế hoạch, đề xuất chiến lược bán hàng và chiến lược marketing dự án;

Trưởng phòng Kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN HA...
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý phòng kinh doanh, lên mục tiêu, lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực trong phòng để hoàn thành chỉ tiêu đề ra.
 • Báo cáo kết quả hoạt động định kỳ của phòng.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hà Nội
50.000.000 - VNĐ60.000.000 VNĐ một năm
 • Quản lý, điều hành, phát triển kinh doanh các dịch vụ Vận hành khai thác, Xây lắp hạ tầng viễn thông, Giải pháp tích hợp, Hạ tầng xây dựng;