Create your CV - It only takes a few seconds

IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 65 jobs

Trợ lý Ngôn Ngữ - Ban Đầu Tư

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Trợ lý hỗ trợ công việc thường trực của Ban cố vấn bao gồm sắp xếp lịch làm việc, lịch công tác và chuẩn bị các tài liệu phục vụ quá trình làm việc của Ban cố…

Chuyên viên Phân tích đầu tư - Ban Đầu Tư

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các đối tượng đầu tư bao gồm chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư, vốn góp và cổ phần của công ty con, công ty liên kết;

CHUYÊN VIÊN/CHUYÊN VIÊN CHÍNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG – KHỐ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng, kiểm định hệ thống/công cụ đo lường/quản trị rủi ro tín dụng;
 • Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu…

Chuyên viên - Phòng Vận hành Thẻ - Khối Vận hành

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của ĐVKD, Call Center liên quan đến các nghiệp vụ Thẻ và các khiếu nại của khách hàng;
 • Thực hiện phát hành, in, dập các loại thẻ;

Chuyên viên Đầu tư - Ban đầu tư

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Theo dõi, nghiên cứu về các ngành kinh doanh, phân tích và đánh giá cơ hội đầu tư thuộc nghành kinh doanh được yêu cầu theo dõi;Xây dựng mô hình định giá và lập…

Chuyên viên Nhân sự - Khối Quản trị Nguồn nhân lực

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Thực hiện công tác quản lý nhân sự bao gồm:
 • Thực hiện quản lý lao động bao gồm:
 • Sắp xếp (điều chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm), điều chỉnh lương, chấm công, đánh…

Chuyên viên Truyền thông nội bộ - Khối Quản trị Nguồn Nhân l...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Chủ động tổ chức triển khai các chương trình truyền thông, các hoạt động phong trào dành riêng cho CBNV nhằm thúc đẩy hoạt động và góp phần để văn hóa doanh…

Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ - Phòng Vận hành Thẻ - Khối Vận hà...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc của ĐVKD, Call Center liên quan đến các nghiệp vụ Thẻ và các khiếu nại của khách hàng;
 • Thực hiện phát hành, in, dập các loại thẻ;

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụ...

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Xây dựng, kiểm định hệ thống/công cụ đo lường/quản trị rủi ro tín dụng;
 • Tham gia tổ chức việc xây dựng, phát triển, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu…

AMC - Trưởng phòng Hành chính Nhân sự

Ngân Hàng Quốc Dân
Hà Nội
 • Quản lý (xây dựng, mua sắm, bảo trì, thanh lý..” tài sản về mặt hiện vật của Công ty bao gồm trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, phương tiện vận…