Create your CV - It only takes a few seconds

IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 56 jobs
NIC's Client
Hà Nội
 • It has a large customer communication , because his job has a very high commercial component.
 • Performs technical assistance, both in the installation of the…
NIC's Client
Hà Nội
 • The Technician 1st Level Ops is typically working with service layer functionality activities associated to the process areas.
NIC's Client
Hà Nội
50.000.000 - VNĐ70.000.000 VNĐ một năm
 • Thừa ủy quyền GĐ Công ty, trực tiếp phụ trách,chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các công tác cụ thể sau:
 • Chủ trì việc xây dựng chiến lược phát triển công ty…
NIC's Client
Hà Nội
 • Japanese, Support IT and Business Manner courses.
 • Make test plan based on the specifications of the project.
 • Create, execute and review test cases or free tests…
NIC's Client
Hà Nội
 • Tuyển dụng nhân sự các vị trí theo mục tiêu kế hoạch:
 • Tìm nguồn ứng viên chất lượng, phỏng vấn, đánh giá ứng viên các vòng sơ tuyển, lựa chọn shortlist vào vòng…
NIC's Client
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Chịu trách nhiệm tiến độ các bước sản xuất (Mỗi bước có các đầu mối cụ thể phụ trách), đảm bảo việc sản xuất diễn đúng các quy trình và kế hoạch của nhà máy.
NIC's Client
Hà Nội
 • Strong analytical and problem solving skills along with balance to be cooperative with us to do it.
 • Create test plan, test cases, test report, etc.
NIC's Client
Hà Nội
 • Able to work in Linux or having will to learn it.
 • Strong analytical and problem solving skills along with balance to be cooperative with us to do it.
NIC's Client
Hà Nội
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc kiểm toán và soát xét toàn bộ công việc kiểm toán theo kế hoạch, báo cáo kiểm toán và đảm bảo yêu cầu chuyên môn.
NIC's Client
Hà Nội
 • Able to work in Linux or having will to learn it.
 • Strong analytical and problem solving skills along with balance to be cooperative with us to do it.