IT jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: FPT (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 4 jobs
Hà Nội
 •  Provide architectural blueprints to IT team.
 • Responsible for technical consultant, architectural design and documentation of new software or extensive…
Hà Nội
 • Ban Công Nghệ Tập đoàn FPT.
 • Phát triển ứng dụng trên nền tảng FPT.AI.
 • Làm việc giao tiếp với server side / database.
 • Biết rõ về quy trình phát triển phần mềm.
Hà Nội
 • Ban Công Nghệ Tập đoàn FPT.
 • Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất với Khách hàng.
 • Phân tích và định nghĩa phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu…
Hà Nội
 • Ban Công Nghệ Tập đoàn FPT.
 • Chủ động lên kế hoạch làm việc theo phân công và theo kế hoạch chung của team;
 • Theo dõi hợp đồng đã kí và chăm sóc khách hàng hiện…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds