Create your CV - It only takes a few seconds

IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs
CO-WELL
Hà Nội
 • Đào tạo IT trực tuyến.
 • Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức:
 • Bộ phận HR-TECH là một trong những bộ phận đầu tiên chịu trách nhiệm cho.
CO-WELL
Hà Nội
 • Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức:
 • Áp dụng các quy trình phù hợp với dự án phát triển công nghệ.
 • Quyền lợi và thu nhập.
CO-WELL
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đào tạo IT trực tuyến.
 • Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức:
 • Tìm kiếm ứng viên trong các lĩnh vực IT, kỹ thuật ở cả Nhật và Việt Nam.
CO-WELL
Hà Nội
 • Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức:
 • Dự án phát triển cho khách hàng Nhật.
 • Tham gia dự án phân tích requirement, estimate, tạo detail…
CO-WELL
Hà Nội
 • Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức:
 • Lập trình chính trong dự án lớn cho khách hàng Nhật sử dụng PHP.
 • Quyền lợi và thu nhập.
CO-WELL
Hà Nội
 • Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức:
 • Là cầu nối giữa khách hàng Nhật Bản và đội dự án Offshore ở Việt Nam.
 • Là PM của dự án:
CO-WELL
Hà Nội
 • Trợ cấp tiếng Nhật và các chứng chỉ IT liên quan (hình thức:
 • Tham gia phát triển hệ thống Salesforce với các tính năng quản lý khách hàng, quản lý sales, kế…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds