Create your CV - It only takes a few seconds

IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 6 of 224 jobs

IT Application Senior Staff

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • NHÂN VIÊN IT (HÀ NỘI).
 • Take over know-how from IT of Terumo Corporation.
 • Graduated from university, major in IT or telecommunication field;
 • Hình thức nộp hồ sơ:

IT BUSINESS ANALYST

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Analyze and reverse engineer the existing system to describe it in the requirement specifications that can be understood by project team.
 • Hình thức nộp hồ sơ:

Nhân Viên IT Phần Mềm

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Tham gia quá trình xây dựng, phát triển các công cụ rời để hỗ trợ công việc tận dụng khả năng lập trình phần mềm, sáng tạo để làm các công cụ hỗ trợ quản lý…

CHUYÊN VIÊN IT

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Senior Analyst, IT Governance & Quality Assurance.
 • Triển khai, phát triển và quản lý hệ thống ứng dụng.
 • Thiết kế, phân tích, thực hiện, kiểm tra và khắc phục sự…

Junior Ruby on Rails Developer

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • NHÂN VIÊN IT (HÀ NỘI).
 • Phát triển, maintain các ứng dụng web trên nền Ruby on Rails.
 • Tham gia vào dự án phát triển với khách hàng Nhật.
 • Hình thức nộp hồ sơ:

IT Comtor

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
 • SALESFORCE DEV (EXPERIENCED AND UNEXPERIENCED IN SFDC).
 • Kiến trúc sư phần mềm tương lai.

IT PROJECT MANAGER

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • At least 1 year experience at PM position.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
 • Team Leader e-Commerce & Pim (Java / PHP).

Software Analyst (Work in HCMC/ Hanoi)

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • 0 - 5 years experience in IT field.
 • Bachelor’s in IT field or other fields with computer knowledge.
 • Implement and support Core Securities System.

IT support

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
 • C# .NET /JAVA/ C++ Developer:

NHÂN VIÊN IT (HÀ NỘI)

CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Quản trị hệ thống máy tính, hỗ trợ thành viên công ty hoạt động hiệu quả.
 • Quản trị website thông tin công ty.
 • Thiết kế tài liệu Marketing gồm: