Create your CV - It only takes a few seconds

IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 224 jobs
CE GROUP
Hà Nội
 • Have a strong background in IT and programming (general knowledge about programming principle, design patterns, algorithm, database, data structure).
CE GROUP
Hà Nội
 • .Net engineer (Middle/Senior) – Đà Nẵng.
 • Phân tích và thiết kế phần mềm theo đặc tả.
 • Phát triển và thiết kế hệ thống.
 • Viết phần mềm và kiểm thử.
CE GROUP
Hà Nội
 • Lập trình viên Java – Hà Nội (Từ $600 - $900).
 • Xây dựng và phát triển các sản phẩm web, game của công ty.
 • Lập trình, xây dựng API cho các dịch vụ của công ty…
CE GROUP
Hà Nội
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
 • PHP Developer / BrSE - Kỹ Sư Lập Trình PHP.
 • Kiến trúc sư phần mềm.
CE GROUP
Hà Nội
 • NHÂN VIÊN IT (HÀ NỘI).
 • Làm việc trong dự án thuộc hướng công nghệ được ưa chuộng hiện nay như IoT, Big Data, ITS (lntelligent Transport System)….
CE GROUP
Hà Nội
 • Proactive in foreseeing issues and resolve it before it happens.
 • IT & Services, Computer Software, Computer & Network Security.
 • District 3, Ho Chi Minh city.
CE GROUP
Hà Nội
 • TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH (Hà Nội).
 • Tham mưu cho Ban Giám đốc Công ty về chiến lược kinh doanh, phát triển mạng lưới kinh doanh, phát triển thị trường và tăng…
CE GROUP
Hà Nội
 • PHP Developer - Junior / Senior (Hà Nội).
 • Triển khai các giải pháp ứng dụng trên nền tảng PHP.
 • Tham gia vào quá trình phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống…
CE GROUP
Hà Nội
 • Bachelor's degree or above in CS, IT, or related fields.
 • Senior Java/ PHP Developer (Không yêu cầu tiếng Anh).
 • Background in Distributed system is a plus.
CE GROUP
Hà Nội
 • Quản lý dự án IT.
 • It Would Be Nice If You Have:
 • Senior Developer (Java or JavaScript).
 • Developing and maintaining Septeni Group's strategic products,…
Overall, how relevant are these jobs?