Create your CV - It only takes a few seconds

IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 2 of 224 jobs
CE GROUP
Hà Nội
 • Nhân viên/Chuyên viên IT Hệ thống - Bắc Ninh (upto $1000).
 • Develop iPhone, iPad application using latest Apple iOS platform.
 • Knowledge of Swift is a big plus.
CE GROUP
Hà Nội
 • Privileges to attend weekly Open Study sessions with company's IT experts as well as participating in presentations where engineers share knowledge of the…
CE GROUP
Hà Nội
 • Nhân viên/Chuyên viên IT Hệ thống - Bắc Ninh (upto $1000).
 • Phân tích, kiến trúc, xây dựng, phát triển hệ thống thương mại điện tử B2C, B2B, B2B2C toàn cầu trên…
CE GROUP
Hà Nội
 • Triển khai các phần mềm thuộc phòng IT.
 • Khảo sát yêu cầu khách hàng nội bộ.
 • Phân tích, thiết kế các module phục vụ vận hành hệ thống bán hàng trên toàn quốc.
CE GROUP
Hà Nội
 • Privileges to attend weekly Open Study sessions with company's IT experts as well as participating in presentations where engineers share knowledge of the…
CE GROUP
Hà Nội
 • Nhân viên/Chuyên viên IT Hệ thống - Bắc Ninh (upto $1000).
 • Phát triển các sản phẩm về công nghệ;
 • Các công cụ hỗ trợ công nghệ cho các sản phẩm.
CE GROUP
Hà Nội
 • Quản lý dự án IT.
 • This is an on-site position at Canadian office of one of the “Big Three” automakers in North America.
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
CE GROUP
Hà Nội
 • It Would Be Nice If You Have:
 • Front-end Developer (Hồ Chí Minh).
 • Work as developer in project.
 • Research new technologies, work multi-tasks and multiple projects…
CE GROUP
Hà Nội
 • Nhân viên/Chuyên viên IT Hệ thống - Bắc Ninh (upto $1000).
 • Lập Trình Viên ASP.Net Fresher – Hà Nội.
 • Tham gia phát triển các ứng dụng trên nền tảng ASP .NET cho…
CE GROUP
Hà Nội
 • Bảo trì và phát triển dự án game mobile trên nền tảng libgdx, cocos2dx, cocos creator, unity… và build cho các hệ điều hành iOS, Android, Windows Phone/Windows,…