IT jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CE Group (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 224 jobs
CE GROUP
Hà Nội
 • Quản lý dự án IT.
 • This is an on-site position at Canadian office of one of the “Big Three” automakers in North America.
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Quản lý dự án IT.
 • Yêu cầu tốt nghiệp từ Học viện báo chí và tuyền truyền.
 • Có thể làm full time hoặc partime.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:
CE GROUP
Hà Nội
 • 4+ years of project management experience.
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
 • Project Leader (Japanese N3 Up).
 • Team Leader e-Commerce & Pim (Java / PHP).
CE GROUP
Hà Nội
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
 • PHP Developer / BrSE - Kỹ Sư Lập Trình PHP.
 • Kiến trúc sư phần mềm.
CE GROUP
Hà Nội
 • Quản lý dự án IT.
 • It Would Be Nice If You Have:
 • Senior Developer (Java or JavaScript).
 • Developing and maintaining Septeni Group's strategic products,…
CE GROUP
Hà Nội
 • PHP Developer / BrSE - Kỹ Sư Lập Trình PHP:
 • PHP Developer :2 năm kinh nghiệm trở lên về phát triển hệ thống sử dụng PHP.
 • Kỹ sư cầu nối BrSE.
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • At least 1 year experience at PM position.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
 • Team Leader e-Commerce & Pim (Java / PHP).
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • 10+ years software development experience.
 • 5+ years of technical leadership experience.
 • Deep knowledge of one of the following languages:
 • Hình thức nộp hồ sơ:
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Quản lý dự án IT.
 • 3 năm IT, 1 năm manager.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
 • Lập trình viên Front End.
CE GROUP
Hà Nội
Easily apply
 • Lập trình viên Front End.
 • Hình thức nộp hồ sơ:
 • Gửi CV online qua hòm mail:
 • Nộp hồ sơ Quay lại.
 • Chuyên viên tư vấn tuyển sinh.