Create your CV - It only takes a few seconds

IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Thực Tập & Lập Trình Viên Android

CE GROUP
Hà Nội
  • Lập trình các ứng dụng Android mới đưa lên Google Play.
  • Bảo trì và mở rộng tính năng cho các ứng dụng Android đang phát triển của công ty.
  • Chế độ đãi ngộ khác:

THỰC TẬP LẬP TRÌNH PHP (HÀ NỘI)

CE GROUP
Hà Nội
  • Xây dựng, phát triển các chức năng hệ thống;
  • Bổ sung dữ liệu hệ thống khi cần;
  • Phối hợp các phòng ban khác để triển khai dự án;
  • Ưu tiên ứng viên Nữ.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.