Create your CV - It only takes a few seconds

IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 224 jobs

Nhân Viên IT - Hanoi

CE GROUP
Hà Nội
 • Hỗ trợ, quản lí hệ thống sản xuất:
 • Hỗ trợ, quản lí hệ thống máy tính, server,...
 • Hỗ trợ người dùng cuối.
 • Hỗ trợ, phát triển, cải tiến các hệ thống có sẵn.

IT Applications Development Specialist

CE GROUP
Hà Nội
 • IT College degree or higher or Telecom sector.
 • Nhân viên/Chuyên viên IT Hệ thống - Bắc Ninh (upto $1000).
 • Develop application service for company’s business.

Nhân viên/Chuyên viên IT Hệ thống - Bắc Ninh (upto $1000)

CE GROUP
Hà Nội
 • Nhân viên/Chuyên viên IT Hệ thống - Bắc Ninh (upto $1000).
 • Chịu trách nhiệm vận hành và phát triển hệ thống MES;
 • Hiểu biết về ngôn ngữ lập trình C#, MS-SQL/ C#;

Web Developers

CE GROUP
Hà Nội
 • We are seeking talented and dedicated developers to work on outsourcing various e-commerce projects.
 • You will become a master on e-commerce website and will…

Lập Trình Viên Winform/Webform

CE GROUP
Hà Nội
 • Phát triển các ứng dụng cho khách hàng và của công ty.
 • Xây dựng mới, nâng cấp hệ thống cũ của công ty liên quan đến lĩnh vực quản lý, bán hàng….

Software Engineer

CE GROUP
Hà Nội
 • Design and develop Bootloaders (U-boot, BIOS), Linux device drivers and kernel services to support our state-of-the-art ARM64 CPUs and various peripheral…

JUNIOR SALESFORCE DEVELOPER

CE GROUP
Hà Nội
 • Privileges to attend weekly Open Study sessions with company's IT experts as well as participating in presentations where engineers share knowledge of the…

PHP DEVELOPER

CE GROUP
Hà Nội
 • Privileges to attend weekly Open Study sessions with company's IT experts as well as participating in presentations where engineers share knowledge of the…

Nhân Viên Lập Trình

CE GROUP
Hà Nội
 • Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển phần mềm cho dự án công ty.
 • Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng của công ty.
 • Hà Nội , Quận Nam Từ Liêm.

Back - End Developer

CE GROUP
Hà Nội
 • Nhân viên/Chuyên viên IT Hệ thống - Bắc Ninh (upto $1000).
 • Phát triển các sản phẩm về công nghệ;
 • Các công cụ hỗ trợ công nghệ cho các sản phẩm.