IT jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 162 jobs
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Vận hành, quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống server, mạng, hệ thống máy vi tính, hệ thống camera, điện thoại của toàn công ty.
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Vận hành, quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống server, mạng, hệ thống máy vi tính, hệ thống camera, điện thoại của toàn công ty.
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Bình Dương
 • Vận hành, quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống server, mạng, hệ thống máy vi tính, hệ thống camera, điện thoại của toàn công ty.
 • Có cơ hội phát triển sự nghiệp.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Phối hợp nguồn lực nội bộ và bên thứ ba để thực hiện dự án.
 • Đào tạo, chỉ định và hỗ trợ các Project Manager đảm bảo rằng tất cả các dự án được hoàn thành đúng…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Education level:Tốt nghiệp đại học chuyên ngành IT.
 • ・Viết các lập trình ứng dụng tin học văn phòng trên PC.
 • ・Làm việc trực tiếp với công ty mẹ bên Nhật.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Có KN biên phiên dịch và định hướng làm IT Comtor.
 • Dịch tài liệu yêu cầu (specification), design, Q&A, mail, chat.
 • Chat với khách hàng (text, voice).
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Education level:Tốt nghiệp đại học chuyên ngành IT.
 • ・Viết các lập trình ứng dụng tin học văn phòng trên PC.
 • ・Làm việc trực tiếp với công ty mẹ bên Nhật.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành IT.
 • ・Viết các lập trình ứng dụng tin học văn phòng trên PC.
 • ・Làm việc trực tiếp với công ty mẹ bên Nhật.
 • ・Trợ cấp tiền ăn trưa.
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Hà Nội
 • Có từ 3-4 năm kinh nghiệm làm IT Comtor.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT.
 • Chúng tôi luôn chào đón những ứng viên có kiến thức về IT, tuy nhiên…
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kinh nghiệm tạo file chỉ thị hoặc kinh nghiệm quản lý dự án thuộc công ty IT (Dự án thiết kế hoặc dự án phát triển phần mềm).
 • Quà cho các ngày lễ.