Hyundai Thành Công jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hyundai Thành Công (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 84 jobs
Hyundai Thành Công
Việt Nam
 • Thực hiện các công tác hậu cần phục vụ công việc, các buổi họp, công tác, tiếp khách của Tổng Giám đốc theo phân công phụ trách:
 • Từ 6 năm trở lên.
Hyundai Thành Công
Hà Nội
 • Tham gia tổng hợp, rà soát kết quả đánh giá hiệu quả hoàn thành công việc của cán bộ nhân viên toàn Công ty dựa trên mức độ hoàn thành chỉ tiêu KPI và lập báo…
Hyundai Thành Công
Hà Nội
 • Thiết lập hồ sơ, kê khai chứng từ liên quan tới các khoản thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các khoản nộp ngân sách…
Hyundai Thành Công
Hà Nội
 • Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.
 • Kiểm tra số liệu và gửi báo cáo tạm ứng , báo cáo công nợ nhà cung cấp TK 331.
 • Sử dụng excel, word tốt;
Hyundai Thành Công
Việt Nam
 • Xây dựng/triển khai chương trình KH trung thành (hệ thống thẻ hội viên KH xe Hyundai).
 • Tiếng Anh - Nghe, Nói, Đọc, Viết thành thạo.
 • + Kỹ năng quản lý dự án.
Hyundai Thành Công
Việt Nam
 • Tiếng Anh - Nghe, Nói, Đọc, Viết thành thạo.
 • 2-3 năm ở vị trí công việc tương đương.
 • Có tính chủ động cao trong vấn đề xử lý công việc.
Hyundai Thành Công
Hà Nội
 • Quản lý công tác nhà ăn của Văn phòng Công ty.
 • Thực hiện công tác lễ tân tại Văn phòng Công ty.
 • Thực hiện công tác quản lý văn thư, lưu trữ tại Văn phòng Công…
Hyundai Thành Công
Việt Nam
 • Nắm rõ những mối liên hệ và đầu mối tương tác (bắt buộc) trong công việc, từ đó vận dụng thành thạo quy trình/ cơ chế phối hợp để hoàn thành công việc được giao…
Hyundai Thành Công
Việt Nam
 • Hàng ngày nhận và quản lý hồ sơ xe từ nhà máy gửi HTC (định kỳ từ 17h00 tới 19h00).
 • Làm thế chấp/giải chấp hồ sơ xe tại các ngân hàng cấp tín dụng của HTC.
Hyundai Thành Công
Hà Nội
 • Tổ chức thực hiện công tác mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho Văn phòng Công ty và theo phân công phụ trách.
 • + Quản lý công tác mua sắm hàng hóa, dịch vụ cho Công ty…