Create your CV - It only takes a few seconds
Page 4 of 4,373 jobs
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Supporting sales team in managing suppliers/customers list, making and managing sales contracts.
 • Checking stock available, item detail information and confirm…
HRnavi
Hà Nội +10 locations
 • General Human Resource task, (including VISA/work permit application for Japanese).
 • General accounting task as an accountant of the company, (following…
HRnavi
Hà Nội +2 locations
 • Triển khai bản vẽ kiến trúc bằng Cad.
 • Hỗ trợ công việc của kiến trúc sư.
 • Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
 • Age From 22 to 25.
HRnavi
Long An +6 locations
 • Chi tiết sẽ trao đổi cụ thể trong buổi phỏng vấn.
 • Lập kế hoạch sản xuất cho bộ phận sản xuất.
 • Quản lý tiến độ sản xuất.
 • Thao tác theo bảng hướng dẫn công việc.
HRnavi
Hưng Yên
 • Biên phiên dịch Nhật _ Việt, Việt _ Nhật khi được yêu cầu.
 • Làm các công việc văn phòng theo yêu cầu.
 • Language English (Workable) or Japanese (Business).
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh +4 locations
 • Hướng dẫn khách hàng sử dụng hệ thống internet banking.
 • Tìm kiếm khách hàng mới.
 • Age From 25 to 35.
 • Language English (Workable) and Japanese (Workable).
HRnavi
Hải Phòng +1 location
 • Chi tiết trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • Age From 23 to 28.
 • Language English (Workable) or Japanese (Workable).
 • Salary (Gross) ~ 12,000,000 VND.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Researching market information and making report, etc ...
 • Language English (Business) or Japanese (Business).
 • Salary (Gross) 14,000,000 VND ~ 30,000,000 VND.
HRnavi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Translating/ Interpreting document of Management Department (Contract, Critical document, Goverment circulars, Law etc).
 • Age From 25 to 35.
 • 450 USD ~ 600 USD.
HRnavi
Hưng Yên +5 locations
 • Hỗ trợ IT cho các bộ phận hành chính hoặc quản lý sản xuất.
 • Ưu tiên nữ mới ra trường.
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
 • Pick up Bus Yes, at :