Hrnavi jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Tây Ninh (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 35 jobs
HRnavi
Tây Ninh
 • Chi tiết sẽ thảo luận trong buổi phỏng vấn.
 • Age From 30 to 50.
 • Bonus 1 times of basic salary.
 • Insurance Social Insurance, Health Insurance, Unemployment…
HRnavi
Tây Ninh
 • Responsibility for presenting a balanced financial report.
 • Supply orders and production quantity, time and quality requirements.
 • Age From 35 to 60.
HRnavi
Tây Ninh
 • Set up new procedures and processes.
 • Establish and maintains Industrial Engineering labour standards for all products.
 • Coach and develop IE team members.
HRnavi
Tây Ninh
 • Responsibility for Tax compliance, Tax submissions and dealing with matters relating to the Tax department.
 • Review and monitor factory cost accounting system;
HRnavi
Tây Ninh
 • Build team and train staffs.
 • Ensure consistent shipping/warehouse/transportation process is documented and implemented at the plant site.
 • Age From 30 to 55.
HRnavi
Tây Ninh
 • Age From 25 to 30.
 • Skill - Có kinh nghiệm thiết kế profile, tờ rơi.
 • Chấp nhận sống tại kí túc xá của công ty ở tỉnh Tây Ninh.
 • Bonus 1 times of basic salary.
HRnavi
Tây Ninh
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Làm các chứng từ xuất nhập khẩu như invoice, packing list, tờ khai hải quan và các chứng từ liên quan đến L/C...
 • Thực hiện các thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu.
HRnavi
Tây Ninh
 • Chịu trách nhiệm quản lý mọi hoạt động sản xuất của phân xưởng nhựa.
 • Nâng cao năng lực sản xuất của nhà trưởng.
 • Giảm thiểu tỷ lệ hàng phế phẩm.
HRnavi
Tây Ninh
 • Xây dựng kế hoạch sản xuất, đưa ra sáng kiến để giải quyết hoặc cải tiến quá trình sản xuất.
 • Hướng dẫn và hướng dẫn nâng cao hiệu quả sản xuất cho nhân viên.
HRnavi
Tây Ninh
 • Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho nhà máy.
 • Làm việc chặt chẽ với bộ phận QC để đảm bảo chất lượng nguồn nguyên vật liệu và sản phẩm.
 • Age From 26 to 45.