Hrnavi jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Hải Dương (undo)
Company
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 69 jobs
HRnavi
Hải Dương
 • Keep record our plant and facilities in cleaning and safety security ( to be clean, neat, orderly and functioning.).
 • Good Japanese in both written and spoken;
HRnavi
Hải Dương
 • Biên phiên dịch tại các phòng ban.
 • Làm việc tại phòng mua, làm việc tại phòng quản lý sản xuất, giáo viên dạy tiếng nhật, làm việc tại phòng kiểm soát chất…
HRnavi
Hải Dương
 • Manager and control quality & quantity of goods as prodution plan.
 • Take part in managing the Quality Management system ISO 9001 and ISO 14001.
HRnavi
Hải Dương
 • Emergency work at on call base.
 • Chịu trách nhiệm vận hành và bảo dưỡng máy móc.
 • Được đi đào tạo về thiết bị ở Đài Loan trước khi vào làm việc (Thời gian dự kiến…
HRnavi
Hải Dương
 • Biên phiên dịch trong các cuộc họp cho các doanh nghiệp Nhật.
 • Biên phiên dịch các tài liệu liên quan.
 • Age From 25 to 30.
 • Pick up Bus Yes, at :
HRnavi
Hải Dương
 • Control AR, AP and cash flow to make sure payables and cash balance correctly on a daily basis.
 • Ensure appropriate accounting treatment for revenue, cost and…
HRnavi
Hải Dương
 • Training 5S, kaizen, 4M and welding techniques for new employee.
 • Creat an employee training program:
 • Training new employee to ensure enough manpower for…
HRnavi
Hải Dương
 • Skill - Tiếng Nhật thành thạo từ N2 trở lên.
 • Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng.
 • Salary (Gross) 12,000,000 VND ~ 17,000,000 VND.
 • 600 USD ~ 800 USD.
HRnavi
Hải Dương
14.000.000 - VNĐ18.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm soát tồn kho, tính lượng vật tư cần cho sản xuất từ đó lập kế hoạch mua hàng;
 • Tìm kiếm, lựa chọn, đàm phán với nhà cung cấp về giá cả, chất lượng, thời…
HRnavi
Hải Dương
 • Manage the movement of products/equipments/materials in and/or out of the country in accordance with organizational policy and procedure and to comply with…